Phản hồi của bạn

Than Anthracite

Than Anthracite

Than Anthracite

Thành phần hóa học là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình . Than hoạt tính có diện tích bề mặt ngoài rất lớn nên được ứng dụng như một chất lý tưởng để lọc hút nhiều loại hóa chất.

Các sản phẩm liên quan